• Vkljucen si banner
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Delovna skupina Vključen.si je oblikovala predlog za spremembo Zakona o socialnem varstvu.

Delovna skupina Vključen.si, ki jo sestavljamo Nace Kovač, Šent; Imre Jerebic, Slovenska karitas; Bojan Kuljanac, Društvo Kralji ulice; Suzi Kvas, Javni zavod SOCIO Celje; Suzana Puntar, Društvo Projekt - Človek in Živa Štiglic, Vključen.si, je oblikovala predlog za spremembo Zakona o socialnem varstvu.

Zavedamo se, da Zakon o socialnem varstvu (ZSV) potrebuje celovito in sistematično prenovo, ki se pripravlja že nekaj let. Socialnovarstveni programi, ki jih izvajamo NVO, v obstoječ ZSV niso vključeni in ker ne vemo, kdaj bo do celostne spremembe ZSV prišlo, smo v izogib arbitrarni izključitvi programov iz sistema pripravili predlog spremembe ZSV, ki v zakon vključuje socialnovarstvene programe. Na ta način bodo programi dobili vsaj minimalno varnost in prepoznavnost v zakonu.

Dikcija Predloga spremembe ZSV sledi Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20), ki socialnovarstvene programe že opredeljuje in vključuje v program socialnega varstva in tako uvaja minimalno, a nujno potrebno zakonsko spremembo.

Prosimo vas za podporo predlogu, ki prinaša večjo varnost in vključenost za vse NVO, ki izvajajo socialnovarstvene programe. Svojo podporo predlogu lahko podate tako, da elektronsko posredujete ime vaše organizacije in odgovorne osebe.

Predlog spremembe ZSV

Beri dalje

Poziv nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva

Poziv nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva k sodelovanje v postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij iz Osrednjeslovenske regije v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji.

Aprila letos je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020 (NPSV), ki jo je na izvedbeni ravni potrebno konkretizirati z nacionalnim in regijskimi izvedbenimi načrti. Namen regijskih izvedbenih načrtov je predvsem opredeliti potrebe regije na področju socialnega varstva, cilje, aktivnosti in akterje (izvajalce).
V procesu priprave regijskih izvedbenih načrtov je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z IRSSV, SCSD in CNVOS organiziralo regijske posvete, na katerih so bili predstavljeni NPSV, namen in okvirna vsebina regijskih izvedbenih načrtov, potrebe uporabnikov, kapacitete ipd.

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a je kot Regionalno stičišče NVO osrednje Slovenije s strani Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje v petek, 8.11.2013, prejelo poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.

Beri dalje

DAN ODPRTIH VRAT OB 18. LETNICI DELOVANJA OE SKALA

images

Z veseljem vas vabimo na DAN ODPRTIH VRAT OB 18. LETNICI DELOVANJA OE SKALA.

SKALA - mladinska ulična vzgoja bo 23. novembra dopolnila 18. let delovanja.

V ta namen vas z veseljem vabimo na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo potekal v četrtek,
21. novembra 2013 od 10.00 do 18.00 v naših prostorih, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana.

Še posebej vas vabimo na osrednja dogodka, ki bosta ob 12. 00 in 17.00. 

LEPO VABLJENI!
Kontakt: 041 798 557 (Rudi) več

Prepoznavanje in razvoj kompetenc socialno izključenih

Mreža za socialno vključenost - Vključen.si

19.11.13 v prostorih Glasbene šole Rakovnik (Rakovniška 6, 1000 Ljubljana)

organizira brezplačno delavnico 

"Prepoznavanje in razvoj kompetenc socialno izključenih"

Ste že kdaj imeli težave kako pomagati nadgrajevati in krepiti kompetence vaših uporabnikov?

Je motivacija vaših uporabnikov prevelika ovira za njihovo uspešno integracijo v družbo?

Imajo vaši uporabniki težave kako predstaviti svoje kompetence?

Potem vam nudimo možnost, da izkoristite priložnost in s pomočjo izvrstne predavateljice - Alenke Blazinšek, z vrsto izkušenj na področju usposabljanj, metod dela, spoznate »zakone« uspešnega razvijanja kompetenc, ki so ključne za uspešno integracijo.


Udeležite se brezplačne delavnice »Prepoznavanje in razvoj kompetenc socialno izključenih«.

Vsebina:

• kako razvijati kompetence socialno izključenih, 
• kaj lahko zaposleni v NVO naredijo, da pomagajo socialno izključenim razvijati kompetence,
• kako prepoznati manjko pri socialno izključenih/uporabnikih in jim z motivacijo pomagati

Beri dalje

Fokusno srečanje z novinarji

Poročanje medijev o delovanju NVO s področja socialne izključenosti je sicer redno, vendar pa je neprimerno in dostikrat krši etična načela in človekove pravice. Delo s socialno izključenimi ljudmi je zelo občutljivo in mediji lahko s svojimi prispevki povzročijo škodo tako NVO kot osebam, ki so socialno izključene.

Zato želimo vzpostaviti stike z rednimi poročevalci pri različnih medijih ter jih seznaniti s specifiko, obenem pa zagotoviti, da bodo mreži in njenim članom, NVO s področja socialne izključenosti namenili redne termine v svojih oddajah oziroma določene strani v tiskanih medijih. Z akcijami ozaveščanja bomo na mehak način dosegli zavedanje medijev o pomenu in vlogi NVO.

S tem namenom smo se v mreži za socialno vključevanje – Vključen.si odločili, da spodbudimo in nadgradimo sodelovanje med NVO in mediji. S sodelovanjem želimo poudariti pomen NVO za večjo socialno pravičnost v družbi. Vsak izmed nas nosi odgovornost za spremembe v družbi in samo s povezovanjem in sodelovanjem lahko pripomoremo k bolj odgovorni in solidarni družbi.

Beri dalje

Nad revščino s spremembo socialne zakonodaje, socialnimi transferji in evropskimi sredstvi

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, minister za kmetijstvo in prostor mag. Dejan Židan in predstavnika humanitarnih organizacij Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije Imre Jerebic in dr. Danijel Starman so na novinarski konferenci predstavili dosedanje izvajanje ukrepa pomoči v hrani Evropske unije in izvajanje ukrepa v prihodnje.

Beri dalje

Napovednik 2013

V bodočih mesecih pripravljamo kar nekaj dogodkov, akcij, ki so namenjene razvoju nevladnega sektorja. Z našim delovanjem želimo še naprej povezovati in nuditi podporo NVO s področja socialnega vključevanja.

Strategija razvoja NVO
Skupna akcija z namenom ozaveščanja gospodarstva
Strokovna usposabljanja

Beri dalje

Simbioza

21.—25. OKTOBER 2013 PO CELI SLOVENIJI

Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 21. do 25. oktobrom. Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943