• socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov :

● da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma
je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem;
● da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali
zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
● da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in programov;
● da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine Ravne na Koroškem (ni pogoj
za javne zavode in javne ustanove) več

PEDRO OPEKA ZA NOBELOVO NAGRADO ZA MIR

Pedro Opeka, človekoljub, borec za pravice najbolj zapostavljenih, socialni inovator in človek, ki je posvetil svoje življenje socialno izključenim, je kandidat za Nobelovo nagrado za mir. S svojim predanim delom je pomagal več deset tisoč brezdomcem iz zavrženega življenja na smetiščih; vzpostavil je celovit način vključevanja najbolj odrinjenih posameznikov v družbo, pri čemer je posebno poudarjal spoštovanje človekovega dostojanstva vsakega posameznika.

Beri dalje

Posvet o predlogu sprememb ZHO

Mreža Vključen.si je 31. 1. 2013 organizirala posvet NVO o predlogu sprememb Zakona o humanitarnih organizacijah, ki so se ga udeležili predstavniki sedmih NVO. Člani delovne skupine so predstavili predlog, predstavniki NVO pa so podali svoje komentarje in predlagali možne modifikacije predloga. Delovni skupini se je še vedno mogoce pridružiti, več informacij  na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Socialna varnost in socialno varstvo

Sociala, socialna politika, socialna varnost, socialno varstvo…vse to so pojmi, ki so ključni pri delovanju na področju socialne izključenosti, kljub temu razlikovanje teh pojmov marsikomu še vedno povzroča preglavice. 

Beri dalje

Zakon o socialnem varstvu

Imate ideje, predloge za spremembe obstoječe zakonodaje? Mreža Vključen.si pripravlja pobudo za spremembo Zakona o socialnem varstvu.

Postanite člani delovne skupine Vključen.si in sooblikujte predlog spremembe.

Vključite se na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 

Temeljna stališča v zvezi s spremembami Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO)

1. Najprej bi radi izpostavili nujnost temeljite analize z ZHO povezanih zakonov, zlasti Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO). Menimo, da ZHO ni mogoče spreminjati brez hkratnih sprememb ZInvO, saj se vsebina obeh zakonov močno prekriva pri številnih bistvenih vsebinskih vprašanjih in bi zgolj spremembe ZHO v praksi povzročile zmedo. Predlagamo, da se pred nadaljnjim delom na področju sprememb zakona podrobno analizira tudi vsebina ZInvO ter učinek predlaganih sprememb na področje, ki ga slednji ureja.

Beri dalje

Komentarji predloga sprememb Zakona o humanitarnih organizacijah

K točki 1.1: Menimo, da je pogoj, da mora organizacija pretežni del sredstev uporabljati za opravljanje dejavnosti v javnem interesu, neustrezen. Neutemeljeno namreč izključuje organizacije, ki delujejo v skupnem interesu, npr. organizacije bolnikov, ki jih je v Sloveniji le nekaj, ti so člani, organizacija torej deluje v skupnem interesu. Do sedaj sredstva so bila sredstva dodeljevana tudi takšnim organizacijam, na ta način državi ni potrebno na novo razvijati in zagotavljati določenih socialnovarstvenih storitev. Dikcija predlagane točke 1.1 nedvomno skuša favorizirati organizacije, ki profesionalno opravljajo javnovarstvene storitve in neupravičeno izključuje organizacije, ki povsem legitimno in v interesu države delujejo v skupnem interesu.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943