• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

usposabljanje mreže za socialno vključenost - Vključen.si

Mreža za socialno vključenost – Vključen.si je v ponedeljek, 3.6.13, v prostorih Socialne akademije, organizirala brezplačno delavnico »Načini vključevanja socialno izključenih v projektno delo«. Delavnica je bila namenjena prostovoljcem in zaposlenim, ki delujejo na področju socialnega vključevanja. Matej Cepin in Sašo Kronegger sta z svojimi voditeljskimi sposobnostmi in izkušnjami uspešno vodila delavnico in udeležencem ponudila nova znanja, ki jih bodo uporabili pri svojem delu.

Na delavnici so bila izpostavljena naslednja vprašanja:

- Kakšne so ovire pri vključevanju socialno izključenih v projektno delo in za njihovo aktivno participacijo?
- Kako pri posameznikih in v skupinah socialno izključenih krepiti motivacijo za aktivno participacijo in doseganje sprememb?
- Kako načrtovati projekte, da bodo odgovarjali na resnične potrebe okolja in skupin, s katerimi delamo?

 

Preko različnih metod in predstavitev, ki so bile prikazane na delavnici, se je izpostavil pomen poslanstva iz katerega izhajamo pri delovanju z socialno izključenimi. Pomembno je, da delovanje NVO temelji na odnosu do socialno izključenih in vrednotah, ki jih organizacije predstavljajo. V ospredje delovanja NVO je potrebno dati tiste, ki so zaradi raznih ovir, težav porinjeni na socialni rob družbe.

Preko metod na delavnici smo opredelile cilje, poslanstvo, ovire s katerimi se soočajo NVO pri svojem delovanju. Pri vključevanju v projektno delo smo poseben poudarek dali odnosu med posameznikom in skupnostjo ter vlogi civilne družbe kot nosilca vključevanja socialno izključenih v vse sfere družbe. Na delavnici smo spoznali pomen ustreznega načina delovanja z socialno izključenimi in na kakšen način vključevati v projektno delo.

V zadnjem delu delavnice smo spoznali metodo »see-judge-act«, ki na podlagi vpogleda v naše delovanje, presoje našega delovanja in ukrepanja na podlagi naših ugotovitev pripomore k boljšemu načinu delovanja in vključevanja socialno izključenih v širšo družbo. Pomembno je da se v organizaciji, v kateri delujemo, izpostavijo izhodišča, vrednote, pravila na katerih temelji delovanje posamezne organizacije.

IMG 0172IMG 0173IMG 0180IMG 0182

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943