• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Delavnica mreže za socialno vključenost - Vključen.si

 

V Četrtek, 20.6.13 je v prostorih Dobrovite d.o.o. potekala delavnica mreže za socialno vključenost – Vključen.si z naslovom " Kako razviti socialno podjetniško idejo in usposobiti/zaposliti socialno izključene". Namen delavnice je bil omogočiti udeležencem razviti svojo podjetniško idejo, pomagati jo uresničiti in kako ustanoviti ter voditi družbeno odgovorno socialno podjetje. Vsakemu, ki stopa na pot socialnega podjetništva je bil omogočen vpogled v delovanje, strukturo in finančno poslovanje socialnega podjetja.

Delavnico smo organizirali v skladu z našim poslanstvom, saj vidimo socialno podjetništvo kot priložnost, da v današnji družbi ponudimo socialno izključenim možnost ponovne integracije, povrnitve dostojanstva in na ta način skupaj gradimo družbeno odgovorno podjetje.

Delavnica je bila razdeljena na tri sklope, kateri so nedvomno ključni za uspešno vodenje socialnega podjetja. V prvem sklopu smo z Igorjem Pavlom, direktorjem Dobrovite d.o.o.,  spoznali strateško načrtovaje, ki je potrebno za zagon socialnega podjetja in uspešno nadaljnje vodenje. Preko delavnice nam je Igor Pavel s svojimi dolgoletnimi izkušnjami iz področja socialnega podjetništva in uspešnim poslovanjem, predstavil pomembne smernice, ki jih moramo upoštevati pri zagonu socialnega podjetja. V okviru strateškega načrtovanja in praktičnih delavnic so lahko udeleženci spoznali kaj je potrebno za uspešno strateško načrtovanje.

V drugem sklopu je Tomaž Stritar, socialni delavec z mnogimi izkušnjami na področju socialnega podjetništva ter bivši direktor Socialnega inkubatorja, na zelo energičen in zanimiv način predstavil poslovni model, kako razviti poslovno idejo, kako naj socialno podjetništvo sledi uspešnim metodam in tehnikam iz  gospodarstva. V nadaljevanju je Tomaž Stritar predstavil primere dobrih in slabih praks  poslovnih modelov in oblikovanje in predstavitev poslovnega modela moje poslovne ideje s pomočjo orodja Business model canvas.

V zadnjem sklopu sta Jana Ponikvar, direktorica Zavoda Šentprima in Barbara Zupančič, psihologinja z mnogimi izkušnjami na področju zaposlitvene reintergracije, predstavili vključevanje in vodenje ranljivih skupin, motiviranje, prilagoditve delovnih mest ter delovnega okolja. ¸Preko predstavitev dobrih praks na področju vodenja ranljivih skupin ter vpliv na učinkovitost socialnega podjetja, so udeleženci spoznali kako pomembno je v socialnem podjetništvu ustrezno upravljanje s kadri. Poudarjeno je bilo, da moramo v vsakem zaposlen iskati tisto prednost, ki nam bo omogočala uspešno delovanje. Na koncu smo preko praktičnih delavnic spoznali nekaj metod in tehnik ustreznega načina zaposlovanja in delovanja s kadri.

Delavnica " Kako razviti socialno podjetniško idejo in usposobiti/zaposliti socialno izključene" je vsem prisotnim predstavila kar nekaj pomembnih smernic, ki jih pomembno upoštevati na poti k uspešnemu socialnemu podjetju. Vsi izvajalci so s svojim znanjem, izkušnjami, strokovno podkovanostjo in osebno angažiranostjo pripomogli h temu, da so udeleženci lahko prepoznali socialno podjetništvo kot drugačen, bolj odgovoren, primeren način kako uspešneje vključiti socialno izključene v družbo in jim omogočiti ponovno integracijo v družbo.

IMG 0197IMG 0193IMG 0211IMG 0220Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943