• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Info točka »Celovit pristop k oskrbi in integraciji starejših v družbo«

V današnjem tempu življenja, kjer se tudi mlajši vedno težje znajdejo, se prevečkrat spregleda stiska ljudi, ki so zaradi različnih razlogov odrinjeni na rob družbe. Mnogi od teh so starejši, ki za svoje bivanje pogosto potrebujejo pomoč bližnjih, saj jim širša družba ne omogoča normalnega vključevanja. Veliko teh potrebujejo celostno oskrbo, ki včasih zavzema samo druženje, drugič stik z drugimi ali celo kompleksnejšo zdravniško oskrb.

NVO in prostovoljci so pomemben člen, ki omogoča zapolniti vrzel, ki jo država z svojimi službami ne zmore zapolniti. V velikih primerih so NVO edina povezava starejših z preostalo družbo in so tudi edini glasnik starejših, ki jih bremenijo največje socialne stiske.

NVO in njihovi prostovoljci s svojim delovanjem, ki mnogokrat ni prepoznano in ovrednoteno, v prvi vrsti skrbijo, da se starejši ne počutijo odrinjene, brez aktivne vloge v družbi. Osamljenost starejših je pojav, ki se ga družba ne zaveda, saj taki starejši svojih problemov in stisk pogosto ne morejo ali ne zmorejo izraziti. Njihovi problemi ostajajo med štirimi stenami njihovih domov, s krčenjem zdravstvenih pravic, višanjem inflacije in življenjskih stroškov pa država sili starejše v vedno večjo revščino in izolacijo.

Zato je edino pravilno, da se poudari pomen delovanja NVO in prostovoljcev, saj s svojim delovanjem, angažiranjem, skrbjo za starejše, v mnogih primerih postanejo edini zaveznik socialno izključenih starejših. Mnogi programi, ki jih izvajajo NVO omogočajo starejšim ohraniti in vzpostaviti socialni stik, omogočajo računalniško znanje, tečaje tujih jezikov z namenom omogočiti večjo vključenost starejših v družbo.

Prav tako veliko vlogo NVO namenjajo medgeneracijski solidarnosti. Z raznimi akcijami želijo povezati mlajše in starejše generacije, ki zaradi načina življenja in tempa, ki ga to življenje narekuje, povečuje prepad med generacijami, zaradi katerega se zmanjšuje možnost družbene solidarnosti do šibkejših. Z medgeneracijskim povezovanjem pa lahko krepimo vezi med generacijami.

V mreži za socialno vključevanje – Vključen.si se zavedamo problema vedno večje odrinjenosti in zapostavljenosti starejših. Zato smo v sodelovanju z Centrom starejših Medvode v mesecu septembru organizirali prvo Info točko za starejše. Udeleženci so pridobili koristne informacije o celostni oskrbi starejših in inovativnih pristopih dela s starejšimi. Z Info točko želimo omogočiti starejšim večjo kakovost življenja.

 Z programom info točke »CELOVIT PRISTOP K OSKRBI IN INTEGRACIJI STAREJŠIH V DRUŽBO« smo želeli NVO in prostovoljcem ponuditi ustrezne informacije, izkušnje, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delu s starejšimi.

Program info točke:
- gibalna terapija s starejšimi (Ivanka Šušteršič)
- uveljavljanje pravic socialnega varstva (Živa Štiglic)
- zdravstvena oskrba starejših (dr. Nada Prešeren)
- celovit pristop do starejših (Vesna Stariha, direktorica Centar starejših Medvode)
- varna uporaba zdravil (Metka Štiglic, mag. farmacije)

Predavatelji so strokovno in na podlagi lastnih izkušenj dela s starejšimi predstavili poglavitne probleme s katerimi se srečujejo starejši in zaradi katerih mnogi med njimi čutijo odrinjenost, nelagodje in izključenost iz družbe.

Ga. Ivanka Šušteršič je poudarila pomen telesne aktivnosti starejših, ki ni pomembna zgolj zaradi ohranjanja vitalnosti, temveč tudi zaradi spodbujanja druženja  in krepitve socialne mreže med starejšimi, kar je prav tako izjemnega pomena za to starostno populacijo. Ga. Živa Štiglic je predstavila pravni vidik uveljavljanja pravic socialnega varstva starejših – opozorila je na pravice, ki so za starostnike specifične, kdo so upravičenci in kako jih uveljavljati. Dr. Nada Prešeren je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami dela s starejšimi izpostavila najpogostejše zdravstvene težave starejših in možnosti zdravniške oskrbe, ter pojasnila kako lahko tudi svojci in družba prispevajo svoj delež h kakovostnejši zdravstveni oskrbi starejših. Ga. Vesna Stariha, direktorica Centra za starejše, pa je predstavila pomen celovitega pristopa k obravnavi starejših; kakšne možnosti imajo starejši, ko zapustijo domače okolje, vlogo svojcev pri celostni oskrbi ter pomen medgeneracijskega sodelovanja za krepitev solidarnosti v družbi. Nazadnje je Ga. Metka Štiglic opozorila na najpogostejše napake pri uporabi zdravil in nanizala ključne informacije za varno rabo zdravil.

Z vsebino, ki smo jo ponudila na info točki, želimo starejšim in njihovim svojcem omogočiti bolj kvalitetno življenje. Zavedamo se, da NOV in prostovoljci s svojo požrtvovalnostjo pri svojem delu prevečkrat prevzamejo vlogo, ki bi jo mogla država pri oskrbi starejših. Na koncu bi se želel zahvaliti vsem udeležencem, posebno pa predavateljem, ki so si vzeli čas in nam pomagali soustvarjati info točko, s katero želimo ponuditi kvalitetno vsebino in znanje, ki ga bodo NVO in njihovi prostovoljci lahko uporabili pri svojem delu.

Mreža za socialno vključevanje – Vključen.si

IMG 0280IMG 0282IMG 0287IMG 0292

 

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943