• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • 2020 03 19 IZZIVI PODEZELJA ljubljana 970x200 v.si
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se
  • Domov

Vključen.si, Projekt Zavoda Pelikan - Karitas

 

Kratek opis mreže Vključen.si
Mreža Vključen.si je mreža za socialno vključenost in združuje organizacije, ki delujejo na tem področju. V mreži Vključen.si se združujejo rešitve, znanje in izkušnje, ki prispevajo k razvoju nevladnih organizacij s področja socialne izključenosti.

Namen mreže
Kot spodbujevalnik razvoja nevladnega sektorja na področju sociale je novembra 2012 pričela s svojim delovanjem mreža za socialno vključenost - Vključen.si. Njen namen je združevati NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja. Povezane NVO pomenijo večjo moč pri zagovarjanju interesov in oblikovanju politik. Želimo prispevati k boljšemu delovanju socialnih organizacij, k zagotovitvi boljših pogojev za delovanje in posledično uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju storitev za socialno izključene. Ravno socialno izključeni – revni, starejši, brezposelni, brezdomci, begunci, bolni, invalidi – so tisti, ki jih imamo pred očmi ob vsakem koraku, vsaki aktivnosti, vsaki akciji. Njim želimo socialne NVO olajšati in izboljšati življenje, poskrbeti, da se bodo počutili del družbe in da bodo kakovostno vključeni v vsakdanje življenje. Z razvojem NVO in njihovo okrepljeno vlogo bomo prispevali k prekinitvi začaranega kroga socialne izključenosti ter vzpostavitvi podpornega kroga, ki bo ljudem omogočal biti, pripadati in imeti.

Komu je mreža namenjena
Mreža Vključen.si je namenjena NVO in drugim organizacijam civilne družbe, ki se zavzemajo za socialno vključenost vseh ljudi. Z vključevanjem v mrežo ne pridobi moči le mreža, ampak se okrepi tudi vsaka posamezna organizacija-članica, saj mreža deluje za njih in za njihov razvoj.

Mrežo Vključen.si vodi Zavod Pelikan - Karitas, katerega poslanstvo je hitro in kakovostno odgovarjanje na izzive, potrebe in različne vsakodnevne stiske v družbi. Zavod dela na področju sociale in želi s pomočjo projekta Vključen.si izboljšati pogoje na tem področju, kar pa je možno le z učinkovitim civilnim dialogom in močno podporo NVO.

Projekt Mreža za socialno vključenost - Vključen.si je prejel sredstva iz Javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-2015 Ministrstva za javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Projekt poteka od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2015 in je sofinanciran v višini 100 % stroškov projekta, t.j. v znesku 100.00,00 €.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Kontaktne osebe
Jože Gornik, v.d. direktorja
Živa Štiglic, pravna svetovalka
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.- predstavitev mreže Vključen.si.pdf


 

vsebinske mreze logo   Smo ponosni član Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije.

  • banner1038X300 dohodnina

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943